Bilgisan Bilgisayar Sistemleri - Bursa
 

Kablolama Hizmetleri

Network SistemleriBilgisan Bilgisayar Sistemleri
Kablolama Hizmetleri

Firmanız için en uygun altyapı ve yapısal kablolama hizmetini,üst düzey işçiliğimiz ile size sunmaktayız.

Günümüzdeki  iletişim ve haberleşme alanında başarılı, güvenli ve yüksek performanslı bir otomasyon sistemine sahip olabilmek için öncelikle iyi tasarlanmış ve uygulanmış bir sistem alt yapısı gerekmektedir. Başarılı bir sistem alt yapısı aşağıdaki faktörlerden oluşmaktadır;

-Ağ  Yapısı, Donanımları ve Güvenliği

-Sistem Odası

-Merkezi Yönetim (Aktif Dizin Hizmetleri)

-Kurulum Sonrası Destek

Ağ Alt Yapısı ve Donanımları;

 Yapısal Kablolama

Tüm sistemin üzerinde çalıştığı network sisteminin en uzun süre kullanılan parçasıdır. Network sistemlerinin kablolama alt yapısı kadar uzun kullanılan başka hiçbir eleman yoktur. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı kurumların toplam network yatırımlarının %2 sini oluştururken, karşılaşılan problemlerin %80 inin temelinde hatalı tasarlanmış ve uygulanmış kablolama sistemleri tespit edilmiştir.
Başarılı bir yapısal kablolamanın üç önemli faktörü;

-Doğru Tasarım ve Projelendirme

-Kaliteli İşçilik

-Test, Etiketleme ve Dokümantasyon

 Ağ Donanımları

Kurulması planlanan sistemin yoğunluğu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulup gerekli analiz ve testler yapıldıktan sonra sağlıklı ve yüksek performanslı bir veri alışverişini sağlayacak gerekli kablo (Cat6, Cat7, Fiber Optik), ağ anahtarları (Megabit, Gigabit, Fiber Port, Katman sayısı gibi), Ethernet kartları (Megabit, gigabit, network destekli) gibi donanımların tespiti yapılarak donanımlar sağlanır.

Ağ Güvenliği

Ağ üzerindeki veri alışverişinin performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri ağ güvenliğidir. Ağ güvenliği için sistemin durumu göz önünde bulundurularak güvenlik gereksinimi saptanıp ona göre güvenlik politikaları ve çözümleri tasarlanır.
Belirlenen güvenlik çözümü ile;

*Kullanıcı odaklı, ağ tabanlı erişim kontrolü sağlanır.

*Kullanıcılar bazı politikalara tabi tutulur ve bu doğrultuda denetlenirler.

*Kullanıcı ve cihaz bazlı erişimde yetki ve denetim uygulanır.

*Tehditleri en yoğun oldukları yerde, ağ geçidinde, gelen ve giden paketleri kontrol ederek internetten gelebilecek her türlü tehditler önlenir.

Sistem Odası ;

Bir sistem odası, bilgisayar sistemlerini, yedekleme ünitesi, güvenlik ve ağ cihazları gibi onunla ilişkili bileşenleri barındıran birimdir.Sistem odasında genellikle yedekli bir güç kaynağı sistemi, yedekli haberleşme bağlantıları, ısı, nem gibi çevre değişkenlerinin kontrolunu sağlayan cihazlar bulunur.
Sistem odası kurulumundaki temel konular;

Enerji İhtiyacı

Sistem odalarında kesintisiz hizmet verebilmenin ilk adımı gerekli enerji ihtiyacının düzenli bir şekilde sağlanması ve yedeklenmesidir. kablolama yaparken kabinlerin herbirine birden çok güç kablosu takılacağı ve her kabinde birden çok güç dağıtım ünitesi (PDU) kullanılacağı için kablo yoğunluğu oluşacaktır. Bu yoğunluğun nasıl rahatlatılacağı kurulumdan önce planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Soğutma

Sistem odalarındaki hızlı artan güç tüketimine karşı aynı oranda artan soğutma ihtiyacının farkına varılmasıdır. 10 KW güç tüketen bir kabinin ürettiği sıcaklığı düşürmek içinde 10 KW soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Veri merkezinde bulunan cihazlar çalışma anında sürekli ısı yayacakları ve bu ısının çok kısa zamanda veri merkezinin sıcaklığını ve cihazların çalışmaları için gerekli olan ortam sıcaklığını arttıracağı için bir soğutma tertibatı kullanılması zorunludur. Kurulacak tertibatın kapasitesi, veri merkezinde bulunan cihazların güç tüketimleri toplanarak belirlenir. 

Oda Zemin Yapısı

Oda zemini yükseltilmiş taban şeklinde düşünülmeli özellikle kablolama zemin altında yapılacaksa burada oluşturulacak kablo kanallarına ve soğuk hava akışına imkan verecek şekilde bir yükseklikte (asgari 50 cm) döşeme yapılmalıdır. Zemin altında karoları tutan destek ayakları mümkün olduğunca kabin ayaklarının basacağı noktaların altına veya yakınına konarak kabin yüklerinin taşınması kolaylaştırılmalıdır. Kabinlerin sallanması gibi ihtimallere karşı bu ayaklar yerlerinden kolayca oynamayacak ve birbirine destek olabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Kablo Yönetimi

Sistem odasında kablolama yapısının  planlanarak kablo karmaşası ve kötü görünümünden uzak ve temiz bir yapıda uygulanmalıdır. Kablolama mutlaka yapısal kablolamaya uygun yapılmalıdır. Yapısal kablolamanın getirdiği kolay yönetilebilirlik, esneklik, sorun giderme ve bilgi aktarımı avantajlarından yararlanılmalıdır.Kablolara kolay erişilebilir ve değişiklikler kolay yapılabilir olmalıdır. Kabloların kabin içinde geçiş yolları iyi düzenlenmeli hava akışına engel olacak bir yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.

Güvenlik

Sistem odasına giriş çıkışlarının belli bir yetkilendirme ile yapılması, he isteyenin buraya girememesi gibi kısıtlamalar mutlaka uygulanmalıdır. Sisteme vakıf olmayan birinin bu odada iş yaparken gerek yanlışlıkla gerekse kasten vereceği zararların önüne geçebilmek için bu yaklaşım gereklidir.

 

Merkezi Yönetim (Aktif Dizin Hizmeti) ;

Aktif Dizin, sistemdeki bilgisayarların yönetimi için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem ile sistem yöneticileri sistemi daha kolay yönetecek ve kullanıcılarda sistemden daha kolay ve verimli bir şekilde faydalanacaktır.
Domain(Aktif Dizin) e bağlı bilgisayar ve kullanıcıların yapılandırılarak, yönetim haklarının ve güvenlik ilkelerinin belirlenmesi, gerekli durumlarda işletim sistemi, ofis vb. gerekli programların server üzerinden otomatik yüklenerek, kullanıcılara göre belgelerinin otomatik server üzerinde yedeklenmesi gibi hizmetleri sağlayarak sisteme bağlı bilgisayarların hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yönetimini sağlanmaktadır.

Bilgisan Bilgisayar Sistemleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri
Kablolama Hizmetleri